Spring naar content

Een toekomstbestendige woningportefeuille waar het prettig wonen is sluit aan bij onze missie en visie. Tevens borgt het onze financiële continuïteit. We realiseren dit door actief in te zetten op transformatie van ons bezit. Daarnaast proberen we ook een substantieel deel duurzaam te renoveren om onze CO2 doelstellingen in 2050 te realiseren. Dat betekent voor de komende 30 jaar dat we gemiddeld 200 renovaties en 200 nieuwbouw woningen per jaar moeten gaan realiseren.

2021 is het jaar dat we concrete stappen hebben gezet in grote ontwikkelprojecten zoals Gageldonk-West en Fort-Zeekant. In beide gebiedsontwikkelingen hebben we het voortraject van meerdere projecten afgerond waardoor een flinke productie van nieuwe energiezuinige woningen voor de komende jaren is gegarandeerd. Ook in Steenbergen, Tholen en Halsteren hebben we de voortrajecten van projecten afgerond om de komende jaren tot ontwikkeling te komen. Kortom in 2021 was de ontwikkeling wellicht niet zo zichtbaar als het gaat om het opleveren van nieuwe woningen, maar het is vooral gegarandeerd dat projecten in 2022 en 2023 daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Sloop

In 2021 sloopten we 210 woningen.

Groot onderhoud

De woongebouwen Wierlaan en Flat Gageldonk zijn in 2020 voorbereid en gegund. Met de betrokken bouwpartners zijn in 2021 de projecten volledig uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners van deze gebouwen erg tevreden zijn met het mooie resultaat en het verkregen extra wooncomfort. De projecten vormen het voorbeeld van de wijze waarop we de komende jaren qua aanpak en samenwerking met partners onze complexen willen verduurzamen en verbeteren.

Voor het project Ramerie heeft in 2021 de selectie plaatsgevonden van de bouwpartner. De renovatiewerkzaamheden aan deze 14 wooneenheden zijn in het laatste kwartaal van 2021 gestart en zullen in het voorjaar van 2022 worden opgeleverd.

Ook het project Grindweg te Tholen is na gunning in 2020 met succes opgeleverd in 2021.

Aan de Grindweg in Tholen hebben we onze 16 woningen energetisch en kwalitatief aangepakt. De woningen zijn verduurzaamd naar een label A en toekomstproof.

Toost op de gasloze, duurzame flat aan de Wierlaan

“Op het resultaat mogen we trots zijn. Mede omdat kritische bewoners in de klankbordgroep ons scherp hebben gehouden. We hebben het samen gedaan"

Marc van der Steen - bestuurder

Lees verder

Toost op de gasloze, duurzame flat aan de Wierlaan

“Op het resultaat mogen we trots zijn. Mede omdat kritische bewoners in de klankbordgroep ons scherp hebben gehouden. We hebben het samen gedaan"

Marc van der Steen - bestuurder

Een feestelijke dag voor bewoners van de flat aan de Wierlaan in Bergen op Zoom. Alle bewoners hadden thuis een borrelpakketje ontvangen. Zodat ze op het balkon een toost konden uitbrengen. En dat deden ze in groten getale, samen met vertegenwoordigers van Stadlander en ERA Contour. De glazen gingen donderdagmiddag 17 juni de lucht in om de afronding te markeren van de renovatie van de flat aan de Wierlaan in Bergen op Zoom.

Die renovatie was grootschalig. De bewoners beschikken na de werkzaamheden over een gasloze woning. Die is duurzaam gemaakt door het aanbrengen van nieuwe installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Daarnaast is elke woning voorzien van nieuw glas en betere isolatie.

Tot slot heeft de flat veel meer uitstraling gekregen door nieuwe gevelafwerking en entrees. “Echt een plaatje”, zei adjunct-directeur Michel Ouwens van ERA Contour, het bedrijf dat de renovatie uitvoerde.

“Wij zijn acht maanden uw gast geweest. Zonder jullie gastvrijheid hadden we niet kunnen werken. Het voelde als een warm bad”

Warm bad
“Wij zijn acht maanden uw gast geweest. Zonder jullie gastvrijheid hadden we niet kunnen werken. Het voelde als een warm bad”, kregen de bewoners op hun balkons te horen. Hun gastvrijheid was inderdaad noodzakelijk, want de werkzaamheden vonden plaats ‘in bewoonde staat’. Met andere woorden: de bewoners verlieten hun woning niet tijdens de renovatie. Wel hadden ze de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenoemde ‘rustwoning’.

“Fijn dat u het geduld en de flexibiliteit heeft opgebracht om dit te doorstaan”, zei directeur-bestuurder Marc van der Steen van Stadlander. “Op het resultaat mogen we trots zijn. Mede omdat kritische bewoners in de klankbordgroep ons scherp hebben gehouden. We hebben het samen gedaan.”

Van der Steen refereerde ook aan het feit dat op de bouwplaats aan de Wierlaan twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief waren. “Zij hebben perspectief op een goedbetaalde baan.”

Bij de feestelijke afronding van zo’n groot project kunnen cadeautjes niet ontbreken. Wensambulance Brabant ontving een cheque en voor de bewoners waren er twee bankjes.

Comfortabeler
Een mooi geschenk van ERA Contour, maar het mooiste geschenk is toch een vernieuwde, duurzame woning in een complex met meer uitstraling. “Heel mooi, ik ben heel tevreden”, zegt bewoonster Irma Berg. “Herrie en overlast tijdens de werkzaamheden? Ja, ik ben het huis weleens ontglipt. Maar ach, kijk eens wat ik ervoor terug heb gekregen. Soms moet je even door de zure appel heen hè…”


Irma Berg: “Ik ben het huis wel eens ontglipt, maar kijk wat ik ervoor terug heb gekregen!”

Theo en Jeanne Jongenelen merken dat hun woning comfortabeler is sinds de renovatie. “Het trekt niet meer”, zegt Jeanne, “het is warmer binnen. En dat terwijl ons energieverbruik is gedaald. Ja, dat houden we altijd goed bij. De energierekening zal wel naar beneden gaan. Elektrisch koken doen we al 35 jaar. Nu hebben we een inductieplaat. Gekregen van Stadlander, samen met een pannenset.”


Theo en Jeanne Jongenelen merken dat hun woning comfortabeler is sinds de renovatie. “Het trekt niet meer.”

“We zijn stik tevreden, het is allemaal heel netjes geworden”, vatten Theo en Jeanne samen. Loeke Smalbil beaamt dat direct. “Door de kou in februari hebben we een weekje langer in de rotzooi gezeten. Maar met kacheltjes en dekentjes ging dat prima. Soms waren ze lang aan het boren en was ik de herrie wel beu. Gelukkig hadden we oordopjes gekregen… Aan de andere kant: het hoort erbij, die herrie, zonder geluid kun je niet werken.”


Loeke Smalbil: “Soms waren ze lang aan het boren en was ik die herrie wel beu.”

Blikvanger
Volgens Loeke dempt het nieuwe glas geluiden van buiten. “Het valt op als er een ambulance voorbij rijdt.” Over de vernieuwde gevels en de entrees van de flat is deze bewoonster zeer te spreken. “Veel mooier, de flat heeft een luxe uitstraling gekregen. Een blikvanger vanaf de snelweg. De buurt knapt er lekker van op. Dat lijkt me heel goed.”

Planmatig onderhoud

Wij hechten belang aan goed onderhouden en comfortabele woningen. Dat vinden we belangrijk, want bewoners moeten met plezier in hun wijk en woning kunnen wonen.

Hiervoor is planmatig en preventief onderhoud nodig. Dat doen we ook in combinatie met verbeteringen aan de woningen zelf of aan het woongebouw. Denk hierbij aan het verduurzamen van woningen, het verbeteren van de uitstraling van een woongebouw en de omgeving en het verbeteren van de toegankelijkheid bijvoorbeeld door het vernieuwen van een entree.  Aanleiding hiervoor kan zijn dat we vinden dat de woning niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast kan het zo zijn dat de conditie van één of meerdere bouwdelen vereist dat er onderhoud uitgevoerd dient te worden.

Totaal uitgegeven € 14,9 miljoen

Duurzamer, mooier en prettiger wonen aan de Wierlaan

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling. Dat komt allemaal samen in de renovatie van het flatgebouw aan de Wierlaan in Bergen op Zoom.

Lees verder

Duurzamer, mooier en prettiger wonen aan de Wierlaan

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling. Dat komt allemaal samen in de renovatie van het flatgebouw aan de Wierlaan in Bergen op Zoom.

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling. Dat komt allemaal samen in de renovatie van het flatgebouw aan de Wierlaan in Bergen op Zoom. De 120 woningen worden de komende maanden klaar gemaakt voor de toekomst. En daarmee geven woningcorporatie Stadlander en TBI-onderneming ERA Contour samen een nieuw aanzicht aan een van de belangrijkste entrees tot de stad.

De renovatie van de Wierlaan is het eerste project van Stadlander waarin bestaande woningen gasloos worden gemaakt. Daarnaast worden de woningen verduurzaamd door deze te voorzien van nieuwe installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Ook wordt het gebouw beter geïsoleerd en wordt er nieuw glas geplaatst.

Veel aandacht voor bewoners
Dit alles gebeurt in bewoonde staat. Dat betekent nogal wat voor de bewoners. Extra aandacht en hulp voor hen is van belang. Een wooncoach zorgt voor de persoonlijke begeleiding van de huurders. Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen, die betrokken is geweest bij de uitwerking van de plannen en die ook tijdens de uitvoering een rol heeft.

Bijzonder aan dit project is ook dat Stadlander en ERA Contour aan mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid bieden om werkzaamheden te gaan verrichten op het project. Het doel is om hen werkervaring te laten opdoen en een duurzame arbeidsrelatie op te bouwen.

Nieuwe uitstraling
Tot slot geven Stadlander en ERA Contour met de renovatie ook een nieuw aanzicht aan een van de belangrijkste entrees van Bergen op Zoom. Wie straks vanaf de snelweg A4/ A58 via afrit 28 de stad komt binnengereden, wordt verwelkomd door een fris en modern woongebouw. De flat krijgt een compleet nieuwe uitstraling met nieuwe, ruime entrees en een nieuwe gevelafwerking. Bovendien krijgt de omgeving aan de voorzijde van het gebouw een opfrisbeurt.

Planning
De werkzaamheden zijn op 14 september gestart. Naar verwachting is de renovatie in het voorjaar van 2021 gereed.

Vervangen cv-ketels

Besparing op de kosten van energie levert een belangrijke bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen. In 2021 hebben we 838 (2020: 491) individuele cv-ketels vervangen.

Totaal uitgegeven € 1,2 miljoen

Vervangen douche, keuken en toilet

De binnenpakketten (vervangen douche, keuken en toilet) zijn in 2021 vraaggestuurd uitgevoerd. Vraaggestuurd betekent dat de huurder een verzoek kan doen voor het vervangen van een binnenpakket. Op basis van enkele criteria wordt beoordeeld of de aanvraag in aanmerking komt voor vervanging en of de huurder eventueel wel of niet bij moet betalen. Afhankelijk van de beoordeling en de keuze van de huurder wordt het binnenpakket in overleg met de huurder voor uitvoering ingepland en uitgevoerd. In 2021 zijn op basis van vraagsturing 205 pakketten uitgevoerd. Een geringe afname ten opzichte van de 264 uitgevoerde binnenpakketten in 2020.

Totaal uitgegeven € 1 miljoen

Duurzaamheid

Naast de sloopnieuwbouwopgave waar we slechte woningen vervangen voor A+++ woningen, stond 2021 in het tekenen van het verder uitwerken van de duurzame renovatie opgave. We zijn dan ook gestart met de uitvoering van de eerste 150 woningen in Bergen op Zoom, waarbij het complex Wierlaan direct grote impact maakt.

In 2021 is het aantal woningen met een groen label toegenomen naar bijna 62%. Het aantal woningen met een rode label is gedaald naar iets meer dan 10%. Deze wijzigingen komen tot stand door het actualiseren van de huidige energielabels, het renoveren van woningen en het slopen van woningen.

We hebben besloten om in de komende 3 jaren ons verkoopgelabelde woningbezit aan te pakken naar gemiddeld label C, waar mogelijk naar label B. We voorzagen nog veel slechte labels waar onze huurders nog lange tijd fijn in verwachten te wonen. Door ingrepen te doen stijgt het comfort en de kwaliteit en maken we flinke stappen in het wegwerken van slechte labels in ons bezit. We laten dit geheel via de planmatige begroting lopen. Samen met de bouwpartner zijn de woningen voor 2021 opgenomen. De voorbereiding loopt en de eerste opdrachten worden in 2022 tot uitvoering gebracht.

Duurzame doelen

In 2020 legden we nieuwe duurzame doelen vast:

We borgen onze nieuwe duurzame doelen:

  1. ons duurzame DNA versterken
  2. circulair slopen en bouwen
  3. energie: schoon, minder en neutraal
  4. samen met de bewoners
  5. de groene leefomgeving

Onze missie en visie omvat dat we iedere dag werken aan het duurzamer en leefbaarder maken van onze wijken en kernen. Juist voor de lange termijn willen we zorgen dat we onze huurders goed kunnen (blijven) huisvesten. We zijn ook in de omstandigheid om deze horizon (pro-)actief aan te pakken. We hoeven niet te wachten tot alles helemaal helder is, maar dat willen we ook juist niet.

Stadlander renoveert aan de Grindweg in Tholen

“Bewoners verdienen de huurverhoging uiteindelijk terug, doordat de kosten voor energie dalen. Onderaan de streep houden ze zelfs meer over”

Mario Jenneskens, projectleider bij
Stadlander,

Lees verder

Stadlander renoveert aan de Grindweg in Tholen

“Bewoners verdienen de huurverhoging uiteindelijk terug, doordat de kosten voor energie dalen. Onderaan de streep houden ze zelfs meer over”

Mario Jenneskens, projectleider bij
Stadlander,

In Tholen-stad is Stadlander bezig met het verduurzamen van 17 woningen aan de Grindweg. Voor de woningverbetering betalen huurders een kleine huurverhoging. “Bewoners verdienen dit uiteindelijk terug, doordat de kosten voor energie dalen. Onderaan de streep houden ze zelfs meer over.”

Mario Jenneskens, projectleider bij Stadlander, is enthousiast. De kwaliteit van de woningen gaat er volgens hem flink op vooruit. En daardoor wordt ook het woongenot groter. Hoe Stadlander die stap vooruit wil zetten? Jenneskens legt het graag uit. “Onder het dak komt er een dik pakket isolatiemateriaal bij. Ook krijgen alle woningen nieuwe kozijnen en nieuwe beglazing, van HR++ kwaliteit. Alle gevels worden gereinigd en opnieuw gevoegd. Een luifel zorgt er voor dat bewoners optimaal profiteren van de winterzon, met extra opwarming en minder stookkosten als resultaat. Op verzoek van de bewoners blijven de bestaande rolluiken gehandhaafd. Deze worden teruggeplaatst in de luifel. Zo blijft een veilig en warm gevoel behouden.”

Duurzaamheidsprogramma

Bij bestaande woningen met zittende huurders is de klantbegeleiding en –communicatie essentieel. De verduurzamingsopgave is ook een extra aanleiding om de afstemming tussen vastgoed en klant & gebied verder te bestendigen in de organisatie. En vooral om veel te leren wat er allemaal komt kijken bij de verduurzamingsopgave. In 2021 hebben we met succes en enthousiasme voor elkaar gekregen: bij de renovatieprojecten Wierlaan en Populierlaan kregen we een hoog percentage akkoord voor onze plannen en scoorden we hoog in de klanttevredenheid.

In 2021 heeft er een aanpassing van de methodiek plaatsgevonden. De methodiek is veranderd in de NTA8800 en van Energie-Index naar EP2 /Beng. Ondanks de aanpassing blijft het gemiddelde energie label B.

In 2021 zijn 1443 woning opgenomen en voorzien van een nieuw energie label. De gemiddelde CO2-uitstoot per woning was in 2021 3000 kg CO2.