Spring naar content

De wereld om ons heen verandert en als Stadlander willen graag goed voorbereid zijn op de toekomst. We zijn ook een ambitieuze organisatie, we zien verbeterpunten en zaken die anders kunnen. Die willen we graag oppakken: we willen beter intern samenwerken om zo onze huurders centraler te zetten en onze dienstverlening beter te maken. We willen meer zichtbaar en herkenbaar zijn als bondgenoot van onze huurders, onderhoudsregisseurs en bouwpartners, maatschappelijke organisaties en de gemeenten waarin we actief zien.

Dat alles hebben we vastgelegd in een nieuwe Sturingsfilosofie die tot stand is gekomen na organisatiedialogen, lunchbijeenkomsten, personeelsbijeenkomsten en werkgroepen. Zo hebben we een beter beeld gekregen van de kansen die we samen zien, en de zorgen die er leven.

Na een zorgvuldige voorbereiding gaan we de nieuwe Sturingsfilosofie in het tweede kwartaal van 2022 implementeren.

 

 

Medewerkers

In 2021 hebben we 180 medewerkers in dienst. Dat is 160,5 fte.

Corona

Na twee jaar kunnen we eindelijk concluderen dat we corona onder controle hebben gekregen. De meeste maatregelen tegen verspreiding zijn afgeschaft.

In 2021 hebben we met een jaar ervaring van beperkende maatregelen ons werk met onze samenwerkingspartners voor de huurder en de wijken, buurten en kernen goed kunnen doen.

Het digitale werken heeft een vlucht genomen, alle faciliteiten waren op orde om vanuit huis te kunnen werken en in dit jaar is daar het hybride werken bijgekomen. De vergaderlocaties op kantoor hebben de faciliteiten om met een groot scherm en camera’s de combinatie van thuis en op kantoor werken mogelijk te maken. Dit zorgt er voor dat we ook gedeeltelijk thuis kunnen werken, ook nu het verplichte thuiswerkadvies is komen te vervallen. Een ontwikkeling die ook past bij het kantoorhuisvestingsconcept dat we bij Stadlander voor ogen hebben.