Spring naar content

Bij ons vinden huurders een fijn thuis. We kennen onze huurders en hun situatie en spelen daar snel op in. Als de huurder ons nodig heeft, weet hij ons gemakkelijk te vinden. We zijn toegankelijk en zorgen voor een warm welkom. Onze huurders voelen zich gewaardeerd.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat is het gemiddelde klantwaarderingscijfer?

De klanttevredenheid is op peil gebleven, 71% van onze huurders waardeerde onze telefonische dienstverlening met een 8 of hoger, gemiddeld beoordeelden huurders ons met een 7,8.

Telefonisch contact 7.8
Woning betrekken 7.8
Woning verlaten 7.9
Uitvoeren reparatieverzoeken: 8.2

Oktober 2021: start renovatie de Ramerie, een nieuwe thuisbasis voor jongeren in de Bergse binnenstad

14 appartementen voor de doelgroep jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Lees verder

Oktober 2021: start renovatie de Ramerie, een nieuwe thuisbasis voor jongeren in de Bergse binnenstad

14 appartementen voor de doelgroep jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Een nieuwe toekomst voor woongebouw de Ramerie

Donderdag 8 juli 2021 ondertekenden Marc van der Steen (Stadlander) en David van Houte (Coen Hagedoorn Groep) de overeenkomst voor de renovatie van het gebouw. De 14 woningen worden verduurzaamd en bieden straks een thuis aan jongeren in de Bergse binnenstad.

Het gebouw De Ramerie kent een bijzondere historie. Het is gebouwd in 1932 en deed dienst als het keukengebouw van de Oranje Nassaukazerne, die op de Korenmarkt stond. De kazerne is in 1969 gesloopt. De Ramerie bood in de jaren daarna onderdak aan een tandtechnisch laboratorium, tot het in 1983 omgebouwd werd tot appartementen.

Lakenindustrie
De naam Ramerie is afkomstig van de lakenindustrie in Bergen op Zoom. Marc van der Steen wijst op de Korenmarkt naar het water van de Ravelijn: “Hier liep vroeger De Grebbe als open water de stad in”, draait hij zich om richting de Blauwehandstraat. “Die naam stamt nog uit de tijd van de lakenindustrie: de mensen kregen blauwe handen van het kleuren van de lakens.” De doeken werden gesponnen op houten raamwerken. Daarom noemde men dit deel van de stad ‘De Ramerie’.

Het houten raamwerk is na de renovatie teruggekeert naar De Ramerie. De aluminium kozijnen zijn vervangen door houten kozijnen met triple glas. De woningen zijn van binnenuit geïsoleerd, zodat de karakteristieke buitengevel blijft.

Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. De woningen houden nog wel hun gasaansluiting. “We moeten straks nog een stap maken om de appartementen echt energieneutraal te krijgen. Maar ze gaan nu al van energielabel E/F naar B.”

Groene gevel
De Ramerie heeft een geheel nieuwe entree, op gelijke hoogte met de straat. De zijgevel krijgt daarmee een meer open karakter. De kale witte zijgevel wordt aangekleed met groene klimplanten. De dichte tuinmuur is vervangen voor een semi-open afscheiding met veel groen. Het gebouw belooft zo een hele andere uitstraling te krijgen. “Het gebouw kon wel wat liefde gebruiken”, aldus Inka Thoen van de Coen Hagedoorn Groep.

Planning
De bouwpartner is in het najaar van 2021 begonnen met de werkzaamheden – na het broedseizoen van de aanwezige gierzwaluwen. De renovatie heeft plaatsgevonden in onbewoonde staat. De woningen zijn begin mei 2022 opgeleverd. De 2-kamerappartementen zijn erg geschikt voor jongere woningzoekenden tot +/- 40 jaar. Er zijn ook enkele woningen voor jongeren tot 23 jaar.

Klantbegeleiding

Als gevolg van wetgeving moeten steeds meer mensen zelfstandig gaan wonen of langer zelfstandig blijven wonen. Door de vaak mentale problemen van deze klanten kunnen ook andere problemen ontstaan, zoals betalingsproblemen en overlastsituaties voor de omgeving. We zien dat de huurder overvraagd wordt en dat heeft een negatief effect op het samen leven in het woongebouw of de straat. Deze groeiende groep huurders is niet of minder zelfredzaam. Dat heeft consequenties op allerlei gebieden, dus ook voor de dienstverlening in de eerste lijn. De medewerkers van het Klanthuis worden regelmatig geconfronteerd met klanten voor wie de reguliere dienstverlening niet afdoende is. Deze groep biedt Stadlander een helpende hand in de vorm van persoonlijke begeleiding. Door het houden van intakegesprekken signaleren wij tijdig de huurder die een steuntje in de rug nodig heeft of langdurig ondersteund moet worden. Om deze klanten te begeleiden heeft Stadlander negen klantbegeleiders.

Het aantal huurders dat ondersteuning krijgt van een klantbegeleider is het afgelopen jaar zo goed als gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Per gemeente zien we kleine verschillen.

Intakegesprekken

We zijn de afgelopen jaren ook steeds actiever geworden in de preventieve aanpak van sociale problematiek. We houden steeds meer intakegesprekken met potentiële huurders van sociale huurwoningen.

In 2021 hielden we 214 intakegesprekken.

Stadlander betrekt bewoners bij toekomst centrum Steenbergen

Yvonne Ringoir en Michiel Miedema van Stadlander laten zien wat er in Steenbergen allemaal staat te gebeuren.

Lees verder

Stadlander betrekt bewoners bij toekomst centrum Steenbergen

Yvonne Ringoir en Michiel Miedema van Stadlander laten zien wat er in Steenbergen allemaal staat te gebeuren.

Er staat heel wat op stapel voor het centrum van Steenbergen. Stadlander is druk bezig met het voorbereiden van een plan om het wonen en leven in de stad toekomstbestendig te maken. Daar zijn de gemeente en zorgorganisaties nauw bij betrokken. Ook bewoners mogen meedenken.

Woningen ‘verjongen’ en verduurzamen, dat staat centraal in het Centrumplan. Er komen thema’s bij kijken als wonen en zorg, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid. Yvonne Ringoir, gebiedscoördinator van Stadlander, licht toe welke vragen er spelen: “Hoe gaat het Steenbergen van de toekomst eruitzien? Welke woningen komen er? Voor welke doelgroepen? In welke prijscategorie? Wie gaan er in de toekomst wonen en welke voorzieningen moeten er zijn?”
Vragen die Stadlander alleen kan beantwoorden in samenwerking met de gemeente Steenbergen, zorgpartijen als tanteLouise en de bewoners. Samen is een beeld te vormen van wat de wensen zijn als het om wonen en leven gaat.

De eerste stap is het analyseren van de woningen en de woonomgeving. “Als wij met onze partners praten over de ontwikkelingen van Steenbergen, dan kijken we echt vooruit”, zegt Michiel Miedema, vastgoedontwikkelaar bij Stadlander. “Wie gaat er nu wonen, en wie over twintig tot dertig jaar? We analyseren wijken, gaan met buurtbewoners in gesprek. We bekijken de huurwoningen per straat en per type. Hoe zijn de isolatiewaardes? Wat kunnen we wijzigen om een woning energieneutraal te maken? Is het een oude woning, dan kan de keuze zijn dat we oudere woningen vervangen voor nieuwbouw.”

Kansen
Logisch dat de huidige bewoners – huurders van Stadlander én niet-huurders – een rol krijgen bij het bepalen van het toekomstige centrum. “We beseffen dat we nu nog weinig concreet kunnen zijn, maar het is goed om te weten dat we bewoners
zoveel mogelijk betrekken bij de voortgang van het project”, aldus Ringoir. “We merken dat dit onderwerp behoorlijk leeft onder bewoners. Het is aan ons de taak om mensen de voordelen van dit project te laten inzien, terwijl we nog niet alle antwoorden kunnen geven. Wel weten we dat er veel gaat gebeuren. Er staan grote investeringen op het programma en er liggen kansen voor alle bewoners van Steenbergen.” Wat voor kansen? De gebiedscoördinator
noemt enkele voorbeelden: “Denk bijvoorbeeld aan mensen die hun huis met tuin willen inruilen voor een royaal appartement.” Stadlander begint in het centrum, daarna volgt de rest van Steenbergen.

Toewijzingsmodel

Ons actuele woningaanbod publiceren we op de website www.zuidwestwonen.nl. Zuidwestwonen.nl hanteert een maximale inschrijfduur van drie jaar. We gaan er vanuit dat een actief woningzoekende in deze periode een geschikte woning heeft kunnen vinden. Na deze periode vervalt de inschrijving en kan een woningzoekende zich opnieuw inschrijven.

De gemiddelde zoektijd bij Stadlander in 2021 was 10,7 maanden. Ten opzichte van 2020, toen de zoektijd gemiddeld 9,4 was, is de zoektijd aan het toenemen.

Aantal nieuwe huurcontracten

In 2021 sloot Stadlander in totaal 1.010 huurcontracten af. Het betrof 992 bestaande woningen en 18 nieuwbouwwoningen (allen in Bergen op Zoom).

"Onvoorstelbaar hoe goed we geholpen zijn"

Janny Bazen, doorstromer

Lees verder

"Onvoorstelbaar hoe goed we geholpen zijn"

Janny Bazen, doorstromer

Ze woonde maar liefst 54 jaar in de Schoolstraat in Sint-Annaland, samen met haar man Mas. Tot het niet meer ging. Mas kreeg allerlei gezondheidsproblemen, de eengezinswoning werd te groot en ook het onderhoud van de tuin was een opgave. Ondertussen woont Janny Bazen alweer anderhalf jaar in de Annahof, naar volle tevredenheid. “Ik zou niet meer terug willen.”

Dochter Jolanda schreef haar ouders al jaren terug in voor een andere woning. Eerst in Halsteren, waar ze zelf woont. Later werd het Tholen. Maar nergens lukte het. Totdat ze zich met haar moeder meldde op het spreekuur van Stadlander in Steenbergen en de thuissituatie uiteenzette. “Pas toen begreep ik dat je met een medische indicatie voorrang krijgt.” Moeder en dochter kwamen in contact met Linda Quireijns, de doorstroomconsulent van Stadlander. Ineens kwamen de zaken in een stroomversnelling. “Onvoorstelbaar hoe goed we geholpen zijn. Zeker voor oudere mensen valt het niet altijd mee om hun weg te vinden. Linda loste veel onwetendheid aan onze kant op en hield met ons ook de website met woningaanbiedingen in de
gaten.”

Buitenkans
Mas woont ondertussen vanwege zijn gezondheidsproblemen in zorgcentrum De Schutse. Janny is blij met haar stek in Annahof, hoewel ze eerst nog even moest wennen aan het idee. “Het was een buitenkans.” Ook bij de verhuizing kreeg ze hulp van alle kanten. De Vrienden van Siem staken de handen uit de mouwen, de stichting die zich inzet voor goede doelen. “We zaten midden in de lockdown. Er was geen verhuisbedrijf te vinden.” Janny geniet van het uitzicht in haar appartement en het wonen in Annahof. “Er zijn veel activiteiten. Het is een echte gemeenschap.”

Huurachterstanden en uitzettingen

Stadlander hanteert een strikte incassoprocedure, waarbij we huurders met brieven en persoonlijk contact zo vroeg mogelijk aanspreken op een betalingsachterstand. Het incassoteam probeert de huurders te benaderen voor er grote achterstanden ontstaan. Bijvoorbeeld via e-mail, of telefonisch. Wanneer er dan nog geen contact is geweest, proberen we bij de huurder langs te gaan. Betalingsregelingen treffen we op maat.

Sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening op 1 januari 2021 wordt er ook vanuit de verschillende gemeentes nog contact opgenomen met de huurder, en hulp aangeboden.

Van de 28 aangezegde ontruimingen in 2021 als gevolg van betalingsachterstand is het in vijf gevallen ook daadwerkelijk tot een ontruiming gekomen. Door een intensievere samenwerking met gerechtsdeurwaarders Agin Timmermans en Janssens & Janssens, ISD Brabantse Wal, Gemeente Tholen en WijZijn is het aantal ontruimingen net zo laag gebleven als in 2020.

Van de 28 aanzeggingen hebben twee huurders alsnog de gehele achterstand betaald en is er in 8 zaken alsnog een betalingsregeling afgesproken nadat het grootste deel van de vordering voor de ontruimingsdatum is betaald. 9 huurders hebben samen met een schuldhulpverlener de ontruiming voorkomen. Drie huurders hebben veel kosten voorkomen door net voor de ontruimingsdatum zelf de sleutels in te leveren.

Woonfraude

In 2021 hebben we 144 openstaande woonfraude zaken uit 2020 meegenomen en hebben we 249 woonfraude zaken geopend. Daarvan zijn er in 2021 272 afgesloten. Eind 2021 hebben we nog 121 lopende woonfraude zaken. Bij vijftien adressen zijn invallen gedaan met betrekking tot hennep, hard drugs of xtc-lab. De toename die wij zien in de regio baart ons al enkele jaren ernstige zorgen. Daarom hebben wij sinds november 2020 de formatie uitgebreid, zijn er meerdere mogelijkheden om (vermoeden van) woonfraude te melden, worden er meer intake gesprekken gevoerd en is er een nauwere samenwerking met gemeenten en politie op dit terrein.

Verkopen

In 2021 zijn in totaal 72 woningen verkocht; (2020: 84); 62 uit de bestaande verkoopportefeuille (2020: 77) en 10 vanuit verkoop onder voorwaarden (2020: 7).  Vooral vanwege de fors gestegen prijzen op de woningmarkt in 2020 en 2021 zijn de gerealiseerde resultaten aanmerkelijk hoger dan in 2020.

De gemiddelde verkoopprijs bedroeg ongeveer € 202.000 en dit is 15% hoger dan in 2020. Dit komt overeen met de gemiddelde stijging die het CBS afgeeft voor het werkgebied van Stadlander.

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging?

Thuis in Woensdrecht, maart 2021

Lees verder

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging?

Thuis in Woensdrecht, maart 2021

Goed nieuws voor huurders met een laag inkomen. Veel van hen hebben recht op huurverlaging. De regering heeft dat op Prinsjesdag bekendgemaakt. De huurverlaging is eenmalig en geldt alleen in 2021. Kees Withagen van Stadlander legt het u graag uit.

Kees: “De meeste huurders betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Stadlander let daarop bij het toewijzen van woningen. Passend Toewijzen heet dat. Toch zijn er huurders die te veel huur betalen, bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald.” Het recht op eenmalige huurverlaging hangt af van enkele voorwaarden. Het gaat om de hoogte van de netto huur in 2021, de hoogte van het gezinsinkomen in 2019 en de grootte van het gezin. Op www.stadlander.nl/huurverlaging staan de exacte bedragen. Stadlander krijgt van de Belastingdienst een opgave van de huurders die voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Kees: “Op basis daarvan berekent Stadlander het nieuwe huurbedrag. Deze huurders ontvangen hierover in maart bericht.” Wie geen bericht van Stadlander ontvangt, maar toch verwacht recht te hebben op eenmalige huurverlaging, kan tot en met 30 december 2021 een aanvraag indienen via www.stadlander.nl. Kees: “Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huurders van wie het gezinsinkomen, in de afgelopen 6 maanden, gedaald is ten opzichte van het inkomen 2019. Of waarvan de gezinsgrootte van drie of meer personen gewijzigd is in een gezinsgrootte van 1 tot 2 personen.” Meer weten? Kijk opwww.stadlander.nl/huurverlaging.