Spring naar content

Na twee jaar kunnen we eindelijk concluderen dat we corona onder controle hebben gekregen. De maatregelen tegen verspreiding zijn afgeschaft. Ik voel het als een herwonnen vrijheid. Maar het voelt wel heel dubbel. In Oekraïne is sinds drie maanden een verschrikkelijke oorlog aan de gang. We doen als samenleving wat we kunnen om gevluchte Oekraïners fatsoenlijk op te vangen voor een nog onbekende periode. De eerste initiatieven komen uit het hart van de samenleving met een ongekende gemeenschapszin.

In 2021 hebben we met een jaar ervaring van beperkende maatregelen ons werk met onze samenwerkingspartners voor de huurder en de wijken, buurten en kernen goed kunnen doen. Het digitale werken heeft een vlucht genomen, alle faciliteiten waren op orde om vanuit huis te kunnen werken en in dit jaar is daar het hybride werken bijgekomen. De vergaderlocaties op kantoor hebben de mogelijkheid om met een groot scherm en camera’s de combinatie van thuis en op kantoor werken mogelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk blijft om gedeeltelijk thuis te werken, ook nu het verplichte thuiswerkadvies is komen te vervallen. Een ontwikkeling die ook past bij het kantoorhuisvestingsconcept dat we bij Stadlander voor ogen hebben.

Huurder centraal

Met onze dienstverlenende instelling en de opgedane ervaring hebben we er alles aan gedaan om met de huurders, onze partners en met elkaar in contact te blijven. En dat is gelukt, we hebben onze dienstverlening op pijl kunnen houden.
Ik ben er dan ook trots op dat we in de Benchmark van Aedes op het huurdersoordeel voor het tweede jaar op rij een A gescoord hebben. Een doel bereiken is één ding, maar het vasthouden vraagt meer. En dat is ons gelukt!

Duurzaamheid

We zijn een corporatie vol ambities en zijn vastberaden de transformatieopgave energieneutraal in 2050 te realiseren. Dat vraagt veel van onze huurders, onze partners en onszelf. In 2021 hebben we een renovatie uitgevoerd in de Wierlaan en bij ‘flatje Gageldonk’. Een bijzondere manier van renoveren en transformeren. Het toekomstproof maken van ons bezit terwijl onze huurders er bleven wonen. Dat vraagt lef en doorzettingsvermogen van alle partijen.

2021 was ook het jaar waarin we veel plannen hard of definitief gemaakt hebben. Er is hard gewerkt achter de zogenaamde schermen aan plannen en ontwikkelingen die de komende jaren tot wasdom gaan komen. We leveren dit jaar en volgend jaar honderden woningen in zowel nieuwbouw als renovatie op.

Verankering

Samenwerking digitaal en fysiek is altijd een belangrijk element om ons werk te kunnen doen. Verbinding hebben en houden met onze partners is cruciaal. Zo hebben we in 2021 extra geïnvesteerd in de samenwerking binnen de gemeente Steenbergen. Stadlander, Tante Louise en de gemeente hebben samengewerkt aan de gebiedsontwikkeling van het centrum in Steenbergen. De banden met de gemeenteraad van Steenbergen zijn stevig aangehaald in themabijeenkomst over wonen.

Marc van der Steen
Bestuurder