Spring naar content

Ons huishoudboekje

Hieronder ziet u ons huishoudboekje. Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Wij halen een positieve kasstroom uit de verhuur van onze woningen. Deze kasstroom hebben wij nodig om te investeren in duurzaamheidsverbeteringen en nieuwbouw. In 2021 was de kasstroom voldoende omdat nog veel projecten in voorbereiding waren. Als deze projecten tot uitvoering komen is de kasstroom onvoldoende en zullen er de komende jaren extra leningen moeten worden aangetrokken.

Ontvangsten

(in miljoen €)
Huuropbrengsten 103,3
Servicekosten en overige opbrengsten 2,6
Verkoopopbrengst woningen 13,7
Verkoopopbrengst BOG en grond 5,9
125,5

Uitgaven

(in miljoen €)
Onderhoudskosten 30,0
Personeelskosten 11,5
Leefbaarheid 1,1
Belastingen & verzekeringen 4,4
Overige bedrijfsuitgaven 8,5
Verhuurderheffing 10,7
Rente 12,6
Vennootschapsbelasting 11,2
Investeringen 24,1
Aflossing leningen 4,4
Toename geldmiddelen 7,0
125,5

Meer weten? Bekijk dan de volledige financiële verantwoording.