Spring naar content

Stadlander in Woensdrecht

Factsheet_najaar_banner

Huurders centraal

VERDELING HUURPRIJZEN

BEZIT VERDEELD OVER DE GEMEENTEN

AANTAL NIEUWE HUURCONTRACTEN: 35

HUISVESTEN VAN MENSEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING

We hebben in Woensdrecht in 2020 tot oktober 2 woningen toegewezen aan mensen met een verblijfsvergunning. Er wordt samen met de gemeente hard gewerkt om de taakstelling (15) en de opgelopen achterstand (3) te realiseren. In totaal zijn er 13 statushouders gehuisvest.

AANTAL WONINGZOEKENDEN IN WOENSDRECHT

HUURVERHOGING
PER 1 JULI 2020

HUURVERHOGING AANTAL HUISHOUDENS
0% 145
2,6% 376

ZOEKTIJD TYPE WONING

ONTRUIMINGEN DOOR HUURACHTERSTAND

Aangezegde ontruimingen door rechter 3
Daadwerkelijk ontruimd 1
Huurder was al vertrokken 0
Ontruiming door huurachterstand 0
Ontruiming door drugs en/of overlast 1

Verankering

3

HUURDERS DIE WE IN HET ZONNETJE HEBBEN GEZET

We waarderen graag onze huurders. Elk jaar gaan we ‘op de koffie’ helaas is dat door de corona-maatregelen dit jaar niet gelukt. We hebben onze huurjubilarissen en huurders die zich extra inzetten voor hun straat of buurt wel weten te bedanken dit jaar.

Duurzaam

OPBOUW WONINGVOORRAAD

Artboard

408

EENGEZINSWONINGEN

Artboard

174

APPARTEMENTEN

Artboard

32

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN

Artboard

22

BEDRIJFSRUIMTEN

Artboard

2

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Artboard

0

INTRAMURAAL VASTGOED

Aantal opleveringen

Nieuwbouw woningen 0
Grootschalige renovatie 0
Aantal CV ketels vervangen 14
Schilderwerk 0
Nieuwe keuken, badkamer of toilet 13
Aantal huizen met nieuwe zonnepanelen 10